Technologia

BIM w firmie budowlanej

BIM feat

MAS Design od dawna wykorzystuje w swych projektach technikę modelowania informacji o budynku. Co to jest BIM?

Modelowanie informacji o budynku (Building Information Modelling - BIM) to łączenie ludzi, technologii i procesów w celu poprawy efektywności w budownictwie.

Co to jest BIM?

BIM proponuje zupełnie nowe i kompleksowe spojrzenie na branżę budowlaną. Odnosi się do procesu wspólnego projektowania, budowania i eksploatacji budynku przy użyciu jednego spójnego systemu modeli 3D, a nie oddzielnych rysunków projektowych. BIM obejmuje ludzi i technologię, aby skrócić czas i obniżyć koszty, a także poprawić wydajność na budowie budynków mieszkalnych, komercyjnych wysokościowców, szpitali, biur itp.
BIM to nie tylko zestaw oprogramowania czy po prostu projektowanie przy pomocy modeli 3D. BIM łączy elementy modelowania projektu z ogromną ilością informacji składających się na projekt, a także z procesem wymiany tych informacji z innymi zaangażowanymi w proces budowlany podmiotami i stronami. Podczas gdy tradycyjna metodologia funkcjonowania procesu budowlanego opierała się na wielu formatach i rozproszonych procesach, które szybko traciły synchronizację po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, przepływ informacji w BIM pozwalają na znacznie bardziej dynamiczne i zsynchronizowane podejście do zarządzania projektami, informacją i samą budową.

Dlaczego warto korzystać z BIM?

BIM służy polepszeniu efektywności procesu budowlanego, zmniejszeniu ilości odpadów podczas budowy oraz poprawie jakości i wydajności budynków. W wielu zaawansowanych w rozwoju technologicznym branżach panuje dziś koncepcja postępu przy pomocy metody „szybkiego niepowodzenia”. Oznacza to, że eksperymentowanie i próbowanie nowych rozwiązań – nawet jeśli pierwsza próba skończy się porażką – prowadzi do wyeliminowania wad, powtórzenia innowacyjnego pomysłu i często ostatecznego sukcesu. W branży budowlanej, w której stawka jest zbyt wysoka, by eksperymentować na żywym organizmie budowy, ta koncepcja sprawdza się tylko w świecie cyfrowym. Planowanie budowy, zanim na budowie wbije się przysłowiowy pierwszy szpadel, jest jedynym sposobem na „szybką awarię”. Nikt nie podejmie ryzyka eksperymentowania na kolejnych etapach procesu budowlanego, bo to dzisiaj znacznie więcej niż eksperymentowanie z cegłami i zaprawą. Przetrwanie w biznesie, w którym panuje ogromna presja czasu i finansów, terminy są szybkie i w dodatku trzeba zarządzać dużymi i rozproszonymi zespołami roboczymi oraz ogromnymi przepływami fiskalnymi nie zostawia wielkiego pola na ryzykowne eksperymenty.
W przypadku tradycyjnych metod stosowanych w procesie budowlanym, w których zespoły przechodzą z jednej fazy projektu do drugiej, część informacji z poprzedniej fazy zostaje nieuchronnie utracona. Dzięki BIM informacje są gromadzone cyfrowo, aby były dostępne, kiedy są potrzebne, gdziekolwiek są potrzebne i komukolwiek są potrzebne. Przyjęcie BIM oznacza ustanowienie ciągłego przepływu informacji. Każdy etap procesu budowy – od wczesnego planowania i projektowania, po budowę, eksploatację, konserwację – jest rejestrowany cyfrowo. Otwiera to nowe możliwości dla lepszej wydajności, dokładności, a przede wszystkim efektywnej współpracy między zespołami i podmiotami zaangażowanymi w budowę. Żyjemy w czasach wielkiej automatyzacji, cyfryzacji i wirtualizacji. Każdy proces biznesowy jest w większości branż zdigitalizowany, a każda decyzja jest warunkowana danymi, co czyni dostęp do informacji wartością nie do przecenienia. Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło wkroczenie w erę cyfrową „czwartą rewolucją przemysłową”, w której sprzężone cyfrowo maszyny, zasilane gigabajtami danych, będą wykładniczo zmieniać procesy w każdej branży.

Dlaczego BIM jest ważny?

Dynamiczne łączenie projektu, analizy i dokumentacji w przepływie pracy BIM, większość wysiłku w procesie budowlanym na każdym etapie realizacji jest przenoszona z powrotem do fazy projektowania szczegółowego. Możliwość wpływania na wydajność procesu budowlanego jest dzięki BIM wysoka, za to koszt wprowadzania zmian projektowych relatywnie niski i możliwy na każdym etapie realizacji. Pozwala to inżynierom poświęcać więcej czasu na ocenę różnych scenariuszy budowy w celu optymalizacji projektu, a mniej czasu na tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej.
Funkcje BIM w procesie budowy można ująć w dziesięciu głównych punktach:

  1. Dzięki szybkiej wymianie informacji projektowych można znacznie szybciej badać różne warianty architektury, konstrukcji i systemów inżynieryjnych, co skutkuje dokładnym i zoptymalizowanym projektem budynku.
  2. Wszystkie rysunki, plany, projekty i dane dokumentacji można zawrzeć w jednym kompleksowym modelu 3D, unikając przy tym utraty informacji, ich przeoczenia bądź zaginięcia i umożliwiając bardziej świadome decyzje na podstawie kompletu dostępnych danych.
  3. Niezbędne obliczenia techniczne dla systemów wentylacji, ogrzewania czy rurociągów gazowych można wykonać szybko i łatwo.
  4. Wszystkie dane geometryczne i przestrzenne wymagane do wykonywania obliczeń energetycznych można uzyskać bezpośrednio z modelu.
  5. Zapewnienie zgodności z wymogami środowiskowymi jest łatwiejsze, a zwiększona wydajność pomaga obniżyć koszty cyklu życia budynku.
  6. Integracja danych dotyczących kosztów i harmonogramów umożliwia oszacowanie kosztów online i aktualizowaną codziennie wizualizację postępu budowy.
  7. Dokładne pomiary planowanych robót można tworzyć bezpośrednio z modelu.
  8. Dane wymagane do kontroli zakupów także można wyliczyć bezpośrednio z modelu, optymalizując proces zakupów.
  9. Szczegółowy model zawiera wszystkie dane i geometrię wymagane do dokładnej instalacji systemów MEP.
  10. Po zakończeniu budowy kolejna wersja modelu będzie informować o decyzjach i systemach zarządzania obiektami, umożliwiając prewencyjną konserwację i naprawy.

Jakie są zalety BIM?

Dzięki modelowi BIM, który obejmuje kompleksowe modelowanie 3D wszystkich konstrukcji i systemów MEP, inwestorzy i właściciele budynków są w stanie rzetelnie ocenić oferty firm budowlanych za pomocą specyfikacji ilościowej wycenionej na podstawie modelu. Całkowita cena podana w oferty będzie zatem odzwierciedlać rzeczywiste koszty materiałów budowlanych, a nie zawodne szacunki.
Właściciele budynków stawiają dziś na zrównoważony rozwój. Zaplanowanie budowy na podstawie modelu 3D BIM zamiast rysunków 2D zapewnia znacznie dokładniejsze wyniki. Umożliwia to architektom i wykonawcom dokładniejsze określenie ilości wymaganych materiałów budowlanych. Jeśli ten szacunek będzie dokładny, budżet założony w ofercie będzie bliższy budżetu końcowego i można osiągnąć radykalne zmniejszenie strat materiałowych.
Budynek jako całość składa się głównie z materiałów i instalacji. Gdy specyfikacje producentów produktów zostaną wprowadzone do ekosystemu BIM na wczesnym etapie projektowania, systemy instalacyjne można przetestować, a projekty w razie czego łatwo i szybko zmienić. Poprawiona wydajność systemu przyniesie korzyści zainteresowanym stronom długo po zakończeniu budowy.
Dokładny model BIM budynku może także ułatwić uzyskanie informacji zwrotnych od ewentualnych przyszłych użytkowników. Dzięki podglądom i wirtualnym spacerom można właściwie pokazać zdygitaliizowany budynek w najdrobniejszych szczegółach. Uwzględnienie opinii przyszłych mieszkańców na etapie projektowania pomaga w tworzeniu bardziej udanych budynków.
Komunikacja jest zarówno krytycznym aspektem ewentualnego sukcesu projektu budowlanego jak i ciągłym wyzwaniem. Dzięki BIM wszystkie zmiany, takie jak terminy, harmonogramy, dostępność materiałów i synchronizacja pracy zespołów specjalistów, mogą być koordynowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji cyfrowych i urządzeń mobilnych, na bieżąco informując wszystkich zainteresowanych. Utraty danych można również uniknąć, gdy wszystkie strony pracują z tym samym łatwo dostępnym i aktualnym cyfrowym modelem BIM. Ponadto technologie takie jak BIM i AR mogą prowadzić do proaktywnego podejścia, które pomaga kontrolować proces budowy i ograniczać potencjalne błędy. Przeglądarka modeli BIM oferowana przez PlanRadar (https://planradar.com.pl) umożliwia zespołom pracującym w budownictwie lub zarządcom nieruchomości uzyskać korzyści związane z BIM w każdym miejscu.

W budownictwie inwestorzy muszą zadbać o to, aby pierwotna wersja budynku była jak najlepsza, ponieważ stworzenie drugiej wersji nie jest możliwe bez kosztownych remontów, poprawek i dodatkowych inwestycji. BIM może pomóc uniknąć podejścia „poprawimy ten projekt w terenie”, które łatwo wymusza wymykanie się kosztów spod kontroli. BIM umożliwia zaprojektowanie, testowanie, analizę i ewentualne korekty pierwszej i jedynej wersji budynku. Projekt można wielokrotnie powtarzać i poddawać ewolucjom. Dzięki temu procesowi każdy kolejny wariant jest lepszy od poprzedniego, a po wykopaniu fundamentów projektu nie trzeba będzie poprawiać w trakcie budowy.
BIM pomaga właścicielom budynków osiągnąć poziom konserwacji predykcyjnej, co oznacza, że można ograniczyć nieplanowane przestoje, a cykle konserwacji można dokładnie zaplanować. Zapewnia to większą precyzję w budżetowaniu zarządzania obiektem. Zespół zarządzający obiektem nie zostanie zaskoczony nieoczekiwanymi zmianami wyposażenia - wszystkie te punkty danych można przewidzieć za pomocą modelu BIM. Analiza danych BIM z całego portfela budynków umożliwia również właścicielowi określenie cykli konserwacji głównych i mniejszych systemów budowlanych.
Zastosowanie modelu BIM w zarządzaniu obiektami zyskuje coraz większe zainteresowanie, ponieważ właściciele budynków zdają sobie sprawę, że może to z czasem obniżyć koszty. Jeśli wierzyć hipotezie góry lodowej (że tylko 1% kosztów w całym okresie eksploatacji budynku przeznacza się na projektowanie, a 70% na utrzymanie budynku), zaleta BIM jest taka, że poprzez przesunięcie części nakładów inwestycyjnych na projektowanie i zwiększenie tego 1% niewielką kwotą, właściciele mogą zmniejszyć koszty utrzymania o 70%.
Jak widać BIM opłaca się na każdym etapie procesu budowlanego, ale także w fazie eksploatacji budynku.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *