Modelowanie 3D

MODELOWANIE 3D

Wirtualna koordynacja

Aktualnie coraz większa ilość naszych projektów wykonywana jest głównie w oparciu o modele trójwymiarowe. Obecnie model 3D stanowi podstawę do sporządzenia całej dokumentacji.

Modelowanie 3D wykonywane jest głównie przy użyciu programów REVIT oraz INVENTOR. Modele przygotowane są przez MAS Design zgodnie ze wszystkimi międzynarodowymi standardami.
Możemy pomóc w ten sposób zwizualizować efekt końcowy fasady poprzez wykorzystanie go do wirtualnej koordynacji w ramach AUTODESK 360. Aktualnie coraz większa ilość projektów wykonywana jest głównie w oparciu o modele trójwymiarowe, bowiem model 3D stanowi podstawę do sporządzenia całej dokumentacji. Dzięki funkcjonalności wykorzystywanego oprogramowania przekroje, rzuty, widoki elewacji, bądź też aksonometrie trudnych do pokazania na płaszczyźnie konstrukcji, generowane są niemal automatycznie. Praca na modelu wymaga jednakże doświadczenia i precyzji. Przez to, nie jest to narzędzie, z którego może korzystać każdy użytkownik komputera.
Ponadto należy pamiętać, iż czas potrzebny na opracowania modelu zależy w dużej mierze od założeń stawianych na początku procesu, a także wynikającej z tego szczegółowości i precyzji prezentowanych rozwiązań.

MODEL_03
NASZE SPECJALNOŚCI

Profesjonalni w kazdej dziedzinie

facadedesign

PROJEKTOWANIE FASAD

acoustic

AKUSTYKA

statics 1

STATYKA - KONSTRUKCJA

thermal

PARAMETRY TERMICZNE

consult

DORADZTWO

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach