Menu

MAS Design

 Nasza oferta skierowana jest do następujących grup zawodowych:

GENERALNI WYKONAWCY

Z góry określony budżet i napięte terminy realizacji to główne zagadnienia, z którymi borykają się nasi partnerzy. MAS Design stara się odpowiedzieć na te potrzeby oferując kompleksową analizę rozwiązań projektowych wykonywaną pod kątem redukcji kosztów realizacji, czasu produkcji i montażu. Korzystając z fachowej wiedzy i wieloletniego doświadczenia możemy zaoferować gotową bazę rozwiązań stosowanych w praktyce na projektach na całym świecie. Nasi specjaliści pomagają w przeprowadzeniu procesu przetargowego na wykonawcę zakresu elewacji, tak aby oferty były spójne i porównywalne. 
Oferujemy także kompleksowe nadzory nad produkcją i nad montażem, co pozwala efektywniej wykorzystać inżynierów pracujących na budowie przy realizacji obiektu. Możemy także wykonać opinie i ekspertyzy celem wsparcia działań klienta w obliczu różnorakich problemów na jakie napotka w trakcie procesu realizacji inwestycji budowlanej.

Dziękujemy za zaufanie, 
którym nas obdarzyliście !

Firma MAS Design została założona w styczniu 2013 roku.  Jako niezależne biuro projektowe oferuje swoje usługi w szeroko rozumianym zakresie projektowania fasad. Pracownikami firmy są najlepsi specjaliści mający dostęp do najnowszych technologii oraz pracujący w najlepszym europejskim standardzie.