The Future is now

Przyszłość zaczyna się dziś

Cyfryzacja będzie wykorzystywała takie technologie jak: AI, 5D BIM, AR / VR oraz elektryfikację wspomaganą łącznością 5G…

MAS Design w swojej ofercie proponuje klientom:

  • wydruki trójwymiarowe elementów konstrukcji fasad
  • koordynacje VR na modelu trójwymiarowym zapisanym w chmurze
  • automatyzację procesów projektowania poprzez zastosowanie inteligentnych algorytmów i internetu
  • aktywną współpracę zatrudnionego w ramach organizacji zespołu programistów
  • projektowanie dedykowanych rozwiązań fasadowych odpowiednich dla konkretnych aplikacji.
04 BELFAST MBC scaled

Sustainable Curtain Walls

Elewacja budynku może być izolowana termicznie i energooszczędna, ale może też wytwarzać energię elektryczną lub wspierać systemy zbierania wody deszczowej...

BIM & 3D Modeling

Inteligentny proces oparty na modelach 3D, który zapewnia specjalistom z zakresu architektury, inżynierii i konstrukcji (AEC) wgląd i narzędzia do wydajniejszego planowania, projektowania, konstruowania i zarządzania budynkami i infrastrukturą.

The Future is now

Cyfryzacja będzie wykorzystywała takie technologie jak: AI, 5D BIM, AR / VR oraz elektryfikację wspomaganą łącznością 5G…

BIM & 3D Modeling

Inteligentny proces oparty na modelach 3D, który zapewnia specjalistom z zakresu architektury, inżynierii i konstrukcji (AEC) wgląd i narzędzia do wydajniejszego planowania, projektowania, konstruowania i zarządzania budynkami i infrastrukturą.