Specjalizacja

NASZE SPECJALNOŚCI

Profesionalni w kazdej dziedzinie

Nasze główne specjalizacje to:
projektowanie fasad, modelowanie 3D, BIM, przepisy dotyczące elewacji, statyka – konstrukcja, akustyka, parametry termiczne oraz doradztwo techniczne.

Mas Design to firma profesjonalna w każdej dziedzinie. Nasza siła to wysoki poziom kompetencji, etyki i zaangażowania w pracę. Jako profesjonaliści nie tylko posiadamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale także potrafimy je efektywnie wykorzystywać i rozwijać.

facadedesign

Projektowanie fasad

FASADY NA MIARĘ

W ramach naszego biura posługujemy się głównie oprogramowaniem AUTODESK, czyli AUTOCAD, REVIT, INVENTOR, ADVANCED STEEL, FUSION czy 3D Studio.

Modelowanie 3D

WIRTUALNA KOORDYNACJA

Aktualnie coraz większa ilość naszych projektów wykonywana jest głównie w oparciu o modele trójwymiarowe. Obecnie model 3D stanowi podstawę do sporządzenia całej dokumentacji.

3dmodeling
bim

BIM

BUILDING INFORMATION MODELING

Oprogramowanie z którego korzystamy w MAS wspierając procesy BIM umożliwia m.in. wizualizację i przez to łatwiejsze zrozumienie idei projektu, zagadnień branżowych, ich umiejscowienie w przestrzeni, a także pozwala na pokazanie współdziałania różnych systemów.

Akustyka

CHRONIMY PRZED HAŁASEM

Jednym z bardzo istotnych zadań jakie mają do spełnienia zewnętrzne przegrody budowlane jest ochrona pomieszczeń przed hałasem. Odpowiednio duża izolacyjność akustyczna decyduje między innymi o komforcie użytkowania budynku.

acoustic 1
statics 1

Statyka - konstrukcja

KONSTRUKCJE ODPORNE NA WSZYSTKO

Nasi konstruktorzy korzystają w swojej pracy z programów, które weryfikują zgodność z kodem i wykorzystują przepływy pracy zintegrowane z BIM do wymiany danych. Taki system może pomóc w tworzeniu bardziej odpornych, wykonalnych produktów, które są dokładne, skoordynowane i połączone z BIM.

Parametry termiczne

BUDYNKI O IDEALNEJ ENERGETYCE

Wymagania termiczne dla elewacji określają zbiór parametrów, które decydują o charakterystyce energetycznej budynku.

thermal 1
consult 1

Doradztwo techniczne

SKORZYSTAJ Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

MAS Design oferuje profesjonalne i kompleksowe doradztwo związane z obsługą projektu, jak i samą realizacją produkcji i montażu elewacji.

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach