BIM & 3D MODELlNG

Inteligentna architektura

Inteligentny proces oparty na modelach 3D, który zapewnia specjalistom z zakresu architektury, inżynierii i konstrukcji (AEC) wgląd i narzędzia do wydajniejszego planowania, projektowania, konstruowania i zarządzania budynkami i infrastrukturą.

BIM to koncepcja, która zrewolucjonizowała podejście do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem.
BIM, czyli modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling) umożliwia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach. Upraszcza także sam proces projektowy, poprzez możliwość testowania w świecie wirtualnym rozmaitych wariantów i schematów, w celu wybrania optymalnego. Wyniki testów są spójne i wiarygodne dzięki coraz lepszemu odzwierciedleniu rzeczywistości poprzez jeden cyfrowy model. Może on być wykorzystywany do podejmowania decyzji projektowych, opracowania spójnej dokumentacji budowlanej oraz analiz zyskowności i szacowania kosztów inwestycji, a docelowo także do zarządzania obiektem.
Dzięki pracy na jednym modelu, firmy zaangażowane w projektowanie, budowanie i zarządzanie budynkiem mogą znacząco zwiększyć swoją efektywność i zredukować liczbę błędów powstających w całym procesie tworzenia dokumentacji. Cyfrowe dane projektowe w połączeniu z innowacyjną technologią parametrycznego modelowania informacji dają znaczące korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami projektowania i budowania.
Koncepcja modelowania informacji o budynku BIM pomaga w planowaniu i wizualizacji budynków znacznie bardziej energooszczędnych, zużywających mniej wody i zapewniających lepszą jakość powietrza. Dzięki temu architekci i konstruktorzy są w stanie sprecyzować nie tylko architekturę, konstrukcję i rozplanowanie wnętrz, ale i zachowanie się obiektu w przyszłości. Technologia BIM pozwala zebrać informacje z każdej z trzech głównych faz życia budynku, dzięki temu znacznie ułatwia tzw. projektowanie zrównoważone.
Praca na jednym cyfrowym modelu w obrębie całej firmy to recepta na kłopoty z koordynacją międzybranżową w dokumentacji budowlanej, problemy ze spójnością w projektach, kolizje i wiele innych. BIM to przede wszystkim stały dostęp do pełnej aktualnej informacji o każdym z elementów budowli – od wizualizacji, poprzez możliwość wejścia do wnętrza, powierzchnię, kubaturę, zużycie materiałów, koszty etc. dając możliwość szybkiego sprawdzenia wielu wariantów.
BIM otwiera kolejne drzwi do zwiększenia kreatywności i innowacyjności, proponowania klientom jeszcze lepszych rozwiązań, a także dalszego rozszerzania usług naszej firmy. Wielobranżowy charakter pracowni pozwala na szybkie osiągnięcie korzyści z modelowania informacji o budynku. Dzięki stosowaniu najnowocześniejszych narzędzi do projektowania pracownia ma możliwość wykonywania najbardziej zaawansowanych technicznie projektów.

05 BELFAST MBC scaled
generation10 scaled 1

Sustainable Curtain Walls

Elewacja budynku może być izolowana termicznie i energooszczędna, ale może też wytwarzać energię elektryczną lub wspierać systemy zbierania wody deszczowej...

BIM & 3D Modeling

Inteligentny proces oparty na modelach 3D, który zapewnia specjalistom z zakresu architektury, inżynierii i konstrukcji (AEC) wgląd i narzędzia do wydajniejszego planowania, projektowania, konstruowania i zarządzania budynkami i infrastrukturą.

The Future is now

Cyfryzacja będzie wykorzystywała takie technologie jak: AI, 5D BIM, AR / VR oraz elektryfikację wspomaganą łącznością 5G…

BIM & 3D Modeling

Inteligentny proces oparty na modelach 3D, który zapewnia specjalistom z zakresu architektury, inżynierii i konstrukcji (AEC) wgląd i narzędzia do wydajniejszego planowania, projektowania, konstruowania i zarządzania budynkami i infrastrukturą.