Menu

Specjalnie dla realizacji tego rewolucyjnego standardu projektowania wykorzystujemy oprogramowanie Autodesk Revit. Jest to rozwiązanie oparte na technice parametrycznego modelowania budynków, które również umożliwia automatyczną koordynację wprowadzania zmian do projektu i jego dokumentacji. Platforma, z której korzystamy, zapewnia utrzymanie spójności, aktualności i dostępu do informacji oraz danych w zintegrowanym w ramach całego procesu środowisku cyfrowym. Dzięki temu współpracujący z nami architekci, konstruktorzy i projektanci instalacji wewnętrznych oraz inwestorzy mają całościowy widok na projekt. 
Oprogramowanie, z którego korzystamy w MAS wspierające procesy BIM, umożliwia m.in. wizualizację i przez to łatwiejsze zrozumienie idei projektu, zagadnień branżowych, ich zobrazowania w przestrzeni, a także pozwala na pokazanie współdziałania różnych systemów i rodzajów okładzin na obiekcie. 
Uzyskana w ten sposób symulacja rzeczywistości w świecie cyfrowym daje nieskończone możliwości analityczne oraz prezentacyjne, co ma ogromny wpływ na zrozumienie i popularyzację rozwiązań przyjaznych środowisku. 

Firma MAS Design została założona w styczniu 2013 roku.  Jako niezależne biuro projektowe oferuje swoje usługi w szeroko rozumianym zakresie projektowania fasad. Pracownikami firmy są najlepsi specjaliści mający dostęp do najnowszych technologii oraz pracujący w najlepszym europejskim standardzie.