BIM

BIM

Building Information Modeling

Oprogramowanie z którego korzystamy w MAS wspierając procesy BIM umożliwia m.in. wizualizację i przez to łatwiejsze zrozumienie idei projektu, zagadnień branżowych, ich umiejscowienie w przestrzeni, a także pozwala na pokazanie współdziałania różnych systemów.

Specjalnie dla realizacji tego rewolucyjnego standardu projektowania wykorzystujemy oprogramowanie Autodesk Revit. Jest to rozwiązanie oparte na technice parametrycznego modelowania budynków, które również umożliwia automatyczną koordynację wprowadzania zmian do projektu i jego dokumentacji. Platforma, z której korzystamy, zapewnia utrzymanie spójności, aktualności i dostępu do informacji oraz danych w zintegrowanym w ramach całego procesu środowisku cyfrowym. Dzięki temu współpracujący z nami architekci, konstruktorzy i projektanci instalacji wewnętrznych oraz inwestorzy mają całościowy widok na projekt.
Oprogramowanie, z którego korzystamy w MAS wspierające procesy BIM, umożliwia m.in. wizualizację i przez to łatwiejsze zrozumienie idei projektu, zagadnień branżowych, ich zobrazowania w przestrzeni, a także pozwala na pokazanie współdziałania różnych systemów i rodzajów okładzin na obiekcie.
Uzyskana w ten sposób symulacja rzeczywistości w świecie cyfrowym daje nieskończone możliwości analityczne oraz prezentacyjne, co ma ogromny wpływ na zrozumienie i popularyzację rozwiązań przyjaznych środowisku.

BIM zdjecie 2

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach

Profesjonalni we wszystkich dziedzinach