Sustainable Curtain Walls

Fasady na miarę czasów

Elewacja budynku może być izolowana termicznie i energooszczędna, ale może też wytwarzać energię elektryczną lub wspierać systemy zbierania wody deszczowej...

MAS Design aktywnie uczestniczy w projektowaniu przyjaznych środowisku elewacji. Nasz cel to zaprojektować taką fasadę, która będzie miała korzystny wpływ na bilans energetyczny budynku. Nie tylko pozwoli na zaoszczędzenie energii wykorzystywanej do ogrzewania bądź chłodzenia budynku ale także umożliwi produkowanie energii niezbędnej do pokrycia pozostałego zapotrzebowania. MAS Design specjalizuje się w fasadach efektywnych energetycznie, dwupowłokowych – tzw. podwójna skóra. Nasz zespół uczestniczył także w projektowaniu systemów służących do zbierania wody deszczowej z elewacji i magazynowania jej celem późniejszego wykorzystania przy codziennej eksploatacji obiektu.

BIM

Sustainable Curtain Walls

Elewacja budynku może być izolowana termicznie i energooszczędna, ale może też wytwarzać energię elektryczną lub wspierać systemy zbierania wody deszczowej...

BIM & 3D Modeling

Inteligentny proces oparty na modelach 3D, który zapewnia specjalistom z zakresu architektury, inżynierii i konstrukcji (AEC) wgląd i narzędzia do wydajniejszego planowania, projektowania, konstruowania i zarządzania budynkami i infrastrukturą.

The Future is now

Cyfryzacja będzie wykorzystywała takie technologie jak: AI, 5D BIM, AR / VR oraz elektryfikację wspomaganą łącznością 5G…

BIM & 3D Modeling

Inteligentny proces oparty na modelach 3D, który zapewnia specjalistom z zakresu architektury, inżynierii i konstrukcji (AEC) wgląd i narzędzia do wydajniejszego planowania, projektowania, konstruowania i zarządzania budynkami i infrastrukturą.