Over ons

ENKELE WOORDEN OVER ONS

MAS Design is een toonaangevend ontwerpbureau in Polen dat projecten uitvoert in de BIM-formule.

We houden van wat we doen!

Het MAS Design team bestaat uit gepassioneerde mensen die hun carrière hebben gewijd aan de voortdurende ontwikkeling van het bedrijf.

Voor wie werken we?

Ons aanbod is gericht op de volgende beroepsgroepen: investeerders, architecten en gevelaannemers.

04 BELFAST THE BOAT scaled
MAS DESIGN

Wij bouwen aan de toekomst

MAS Design is als zelfstandig functionerend bureau sinds 2013 aanwezig op de markt.

Het MAS Design team bestaat uit gepassioneerde mensen die hun carrière hebben gewijd aan de voortdurende ontwikkeling van het bedrijf. In het afgelopen decennium heeft het bedrijf de voorwaarden geschapen voor het werken in een 3D-omgeving en heeft zich gericht op de zeer sterke ontwikkeling van de afdeling Softwareontwikkeling, die ontwerpers ondersteunt bij hun dagelijkse taken.
Bijgevolg is MAS Design uitgegroeid tot een toonaangevend ontwerpbureau in Polen dat projecten realiseert in de BIM-formule. Ons managementteam heeft meer dan 15 jaar ervaring in de gevelbekledingsindustrie, opgedaan bij het ontwerpen en uitvoeren van aluminium- en glasgevels. Het bedrijf heeft ook meer dan 30 ontwerpers, statistici en constructeurs in dienst die oplossingen uitwerken voor individueel ontworpen systemen. Een dergelijk uitgebreid team is een onbetwistbare troef, die een hoge mate van flexibiliteit biedt en een efficiënte uitvoering van taken mogelijk maakt.
MAS Design heeft, dankzij samenwerking met vele bedrijven en het uitvoeren van projecten op twee continenten, een individuele benadering van elke klant ontwikkeld. Door samenwerking in Groot-Brittannië, de Republiek Ierland, Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten, is een uitgebreide portefeuille van voltooide investeringen opgebouwd, en deze ervaring heeft een krachtige basis voor oplossingen gecreëerd waaruit onze medewerkers en klanten kunnen putten.
Met zo'n uitgebreide ervaring zijn wij niet bang van moeilijke uitdagingen en putten wij voldoening uit het oplossen van de meest complexe vraagstukken die leiden tot het verwezenlijken van de gedurfde visies van architecten en investeerders. We richten ons in ons werk op professionalisme en een objectieve benadering van de investeringen waaraan wij werken. Wij garanderen de volledige inzet van het hele team om samen succes te boeken.

Deel Mas Design

OVER ONS

Voor wie werken we?

Ons aanbod is gericht op de volgende beroepsgroepen:

architect

INVESTEERDERS

Wij zijn ons bewust van de verwachtingen van de investeerder met betrekking tot de uit te voeren investering.

blueprint (1)

ARCHITECTEN

De professionele hulp die MAS Design architecten kan bieden, is een van de belangrijkste manieren om succes te boeken.

hook

ALGEMENE AANNEMERS

Een vooraf bepaald budget en strakke eindtermijnen zijn de voornaamste problemen waarmee onze partners worden geconfronteerd.

rural-house

GEVELAANNEMERS

Aan onze belangrijkste doelgroep van gevelaannemers kunnen wij een totaalpakket aan diensten aanbieden.

Voor wie werken we?

INVESTEERDERS

Wij zijn ons bewust van de verwachtingen van de investeerder met betrekking tot de uit te voeren investering.

Een moderne gevel is niet alleen het pronkstuk van een gebouw, maar ook het leeuwendeel van het budget van de investeerder, daarom is het uiterst belangrijk om dit projectdeel in een vroeg stadium met een specialist te overleggen. Dit is noodzakelijk om kennis op te bouwen van de oplossingen die, onder andere: het gebouw in aanbouw onderscheiden van andere, het gewenste effect laten bereiken. Zij maken het ook mogelijk de risico's te voorspellen die zich tijdens de werkzaamheden kunnen voordoen, evenals om de service te verlenen waardoor de kosten van de gevelelementen kunnen worden geraamd.
MAS Design zet zich in om investeerders ten dienste te staan met mensen die ervaring hebben met het ontwerpen van gevels, maar ook met de fysieke realisatie ervan. Zo kan de hele kwestie worden besproken op basis van professionele technische kennis. Het MAS-team opereert vanuit de filosofie dat flexibiliteit en openheid voor veranderingen tot de bouw is voltooid, het voorrecht is van de financierder van het gehele proces. Er moet voor worden gezorgd dat alle partijen bij het proces zich bewust zijn van de gevolgen van de wijzigingen en het effect ervan minimaliseren op de begroting en de eindtermijn van de investering.

Voor wie werken we?

ARCHITECTEN

De professionele hulp die MAS Design architecten kan bieden, is een van de belangrijkste manieren om succes te boeken.

Door het grote potentieel van het bureau, gekoppeld aan haar ervaring en het scala aan voltooide investeringen, kunnen we een waaier aan mogelijkheden aanbieden door het gebruik van aluminiumprofielen, constructies uitsluitend gebaseerd op glas en elk ander type bekleding voor gevels. Wij zijn er ons als bedrijf van bewust dat het vooral aan de inzet van de architecten en hun visies te danken is dat de sector zich voortdurend kan ontwikkelen, aangezien het ontwerp van een gebouw een soort kunstwerk is en het uiteindelijke effect een afspiegeling moet zijn van de door de architect gecreëerde vorm.
MAS Design maakt optimaal gebruik van meer dan alleen branche-specifieke software en ontwerptechnieken. Wij maken actief gebruik van Revit en andere hulpmiddelen om architecten te ondersteunen, zodat we op hetzelfde niveau kunnen communiceren en tijd besparen die de studio anders aan samenwerking zou moeten besteden. Wij kunnen op afstand communiceren en een virtuele coördinatie uitvoeren van de door de architect opgestelde 3D-modellen, die onze ingenieurs kunnen voorzien van specifieke en gerichte oplossingen.
Een belangrijk aspect van de samenwerking met ons is de hoge mate van flexibiliteit die wij kunnen bieden, alsmede de volle vrijheid om in het Engels te communiceren. Onze medewerkers bieden hulp bij de keuze van oplossingen en systemen, ondersteuning bij de keuze van fysieke parameters, evenals de evaluatie van de voordelen van specifieke producten.

Voor wie werken we?

ALGEMENE AANNEMERS

Een vooraf bepaald budget en strakke eindtermijnen zijn de voornaamste problemen waarmee onze partners worden geconfronteerd.

MAS Design probeert op deze behoeften in te spelen door een uitgebreide analyse van ontwerpoplossingen aan te bieden op het gebied van reductie van de implementatiekosten, productie- en montagetijd. Op basis van onze deskundigheid en jarenlange ervaring kunnen wij een kant-en-klare database aanbieden van oplossingen die in de praktijk worden gebruikt bij projecten over de hele wereld. Onze specialisten helpen bij het aanbestedingsproces voor de aannemer van de gevel, zodat de offertes consistent en vergelijkbaar zijn.
Wij bieden ook een uitgebreide productie- en montagesupervisie, waardoor de ingenieurs die ter plaatse op de bouwplaats werken, efficiënter kunnen worden ingezet. Wij kunnen ook opinies en deskundig advies verstrekken om de klant te ondersteunen bij problemen die zich voordoen tijdens het uitvoeringsproces van het bouwproject.

Voor wie werken we?

GEVELAANNEMERS

Aan onze belangrijkste doelgroep van gevelaannemers kunnen wij een totaalpakket aan diensten aanbieden.

Vanaf het begin van de aanbesteding, via de selectie en evaluatie van specifieke oplossingen, tot de implementatie zelf.
In de aanbestedingsfase kunnen wij de vorm van het gebouw analyseren, de aandachtspunten bij het opstellen van de offerte aangeven en een lijst van uitgangspunten opstellen op basis waarvan een kosten geoptimaliseerde offerte kan worden opgesteld die is afgestemd op het specifieke project.
Ons team kan de klant ook bijstaan tijdens de onderhandelingen met de aannemer of investeerder. Onze bijstand is voornamelijk gebaseerd op het bespreken van de technische aspecten van de uitvoering, waardoor de aanbieder de nodige kennis verwerft om de juiste randvoorwaarden op te stellen voor zijn prijsvoorstel. Hierdoor kan hij veel verrassingen voorkomen tijdens de uitvoering van een complexe taak.
Een ander uniek voordeel dat wij kunnen bieden zijn onze gevelsysteem constructeurs. Dankzij hun werk stellen wij onze opdrachtgevers in staat onafhankelijk te worden van leveranciers, en van bijzonder belang hierbij is de snelheid waarmee MAS in staat is het systeem onafhankelijk te ontwerpen en het vervolgens in te voeren in een eigen programma voor order- en productie-optimalisatie.
Op die manier dekken wij als ontwerpbureau alle eisen die worden gesteld in het uitvoeringsschema van het project, vanaf het concept, via de orderverwerking, tot de productie en montage. Dergelijke acties maken een hoge mate van flexibiliteit in de samenwerking mogelijk.

Dank u voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld!