cropped logo MASDesign BLACK quadrat

INFORMACJE PRAWNE IWARUNKI KORZYSTANIA

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest dostarczana przez:

Mas Design Sp. z o.o.,
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
Polska

Strona internetowa i poszczególne jej witryny mają na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat Mas Design sp. z o.o. (dalej: „Mas Design”), jej produktów i usług.

Warunki korzystania

Otwarcie i przeglądanie dowolnej strony witryny Mas Design jest równoznaczne z akceptacją ograniczeń i warunków użytkowania podanych poniżej. Jeśli nie zgadzają się Państwo, z którymś z podanych warunków użytkowania, prosimy o niekorzystanie z tej strony. Zalecamy odwiedzać naszą stronę internetową i zapoznać się z obowiązującymi Warunkami korzystania i Polityką prywatności, ponieważ są one prawnie wiążące. Informacji o Mas Design, jej produktach, usługach prezentowanych na stronach internetowych Mas Design nie należy rozumieć jako formy doradztwa, konsultacji czy rekomendacji ani oferty produktów, usług. Informacje o produktach lub usługach przedstawione na stronach internetowych Mas Design to ogólne informacje o działalności przedmiotowej Mas Design.

Ograniczenie odpowiedzialności

Aby zapewnić dokładne informacje i aktualne dane na swoich stronach internetowych, Mas Design projektuje i będzie projektować swoje strony internetowe z należytą starannością. Informacje i dane dostępne na stronach internetowych Mas Design mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do prawnie wiążących relacji lub ustanowienia takich powiązań, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Mas Design zastrzega sobie również prawo do zmiany w dowolnym momencie i w jakikolwiek sposób zawartości stron internetowych bez względu na przyczynę i bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownicy strony wykorzystują udostępnione dane wyłącznie na własne ryzyko. Mas Design i każda inna osoba prawna lub fizyczna, która współpracowała przy projektowaniu i/lub publikacji stron internetowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogą powstać lub są związane z dostępem, wykorzystaniem lub niemożnością wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych.

Linki do innych stron internetowych

Strona internetowa Mas Design może zawierać informacje od osób trzecich oraz linki do stron internetowych osób trzecich. Jeśli uznamy to za konieczne, możemy oznaczyć je w odpowiedni sposób. Mas Design nie jest zaznajomiona z treściami stron internetowych stron trzecich, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawarte tam informacje. Możliwość połączenia ze stroną internetową osób trzecich nie będącą własnością Mas Design nie oznacza, że Mas Design rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własną odpowiedzialność.

Prawa własności intelektualnej

Treść strony internetowej Mas Design chroniona jest prawem autorskim. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą być kopiowane, wyświetlane, pobierane, modyfikowane, powielane lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniane w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Mas Design, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Nazwy marek i znaki handlowe występujące na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Mas Design lub Mas Design ma prawo do ich używania.