Londyn

Evelyn Grace Academy

Londyn

Evelyn Grace Academy

Budynek Akademii Evelyn Grace przedstawia się jako otwarty, przejrzysty i przyjazny przyczynek do realizowanego od kilkunastu lat w Londynie procesu rewitalizacji zaniedbanych części miasta.

Lokalizacja:
Główny wykonawca:
Architekt:

Realizacja:
Zakres projektu:

Londyn, Anglia
ARK
Zaha Hadid Architects
2018
Obliczenia statyczne, projekt wykonawczy i warsztatowy do wszystkich elementów ścian fasadowych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Więcej

EVELYN GRACE ACADEMY

Kraj: Wielka Brytania (Anglia)
Lokalizacja: Londyn
Przeznaczenie: edukacja
Główny wykonawca: ARK
Architekt: Zaha Hadid Architects
Nasz udział: wykonywanie statyki, prefabrykacji i projektu budowy ścian osłonowych.
Czas realizacji: 2018

Budynek Evelyn Grace Academy w Brixton położony w południowej gminie London Borough of Lambeth pomiędzy Shakespeare Road i Loughborough Park na wschód od centrum Brixton, nie tylko kontynuuje bogate tradycje edukacyjne tej historycznej części Londynu, ale także zwiększa różnorodność lokalnego środowiska zabudowanego w przeważającej części budynkami o charakterze mieszkalnym.
Siedziba czterech szkół zrzeszonych w Akademii Evelyn Grace przedstawia się jako otwarty, przejrzysty i przyjazny przyczynek do realizowanego od kilkunastu lat w Londynie procesu rewitalizacji zaniedbanych części miasta.

PROJEKT
Strategiczne położenie terenu Akademii na przecięciu dwóch głównych arterii mieszkalnych było wyzwaniem dla projektantów, którym udało się naturalnie wkomponować formę architektoniczną projektowanej Akademii w otoczenie, a jednocześnie nadać całej okolicy spójności i zachować charakter. Budynek nabiera silnego miejskiego charakteru i tożsamości, który jest czytelny zarówno w kontekście lokalnych, jak i sąsiednich stref zabudowy. Oferuje środowisko edukacji, które jest przestrzennie uspokajające, dzięki czemu jest w stanie zaangażować studentów aktywnie. Projekt budynku, oferuje wszystko to, co współczesna architektura może zrobić, aby stworzyć środowisko dla postępowych procedur nauczania.
Zgodnie z ideologią edukacyjną “szkoły w szkołach” projekt miał na celu wykorzystanie naturalnych walorów otoczenia dla stworzenia wysoce funkcjonalnych przestrzeni, które nadają każdej z czterech mniejszych szkół składających się na Akademię odrębną tożsamość, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Przestrzenie te prezentują otwarte otoczenie z maksymalnym poziomem naturalnego światła, wentylacji i niskich, ale trwałych faktur fasad budynków.
Wspólne przestrzenie – wspólne dla wszystkich szkół – mają zachęcać do komunikacji społecznej w ramach odrębnej hierarchii naturalnych węzłów agregacji, które łączą obszerny teren mieszkalny. Podobnie zewnętrzne przestrzenie wspólne, w celu wygenerowania ustawienia zachęcającego do interakcji, są traktowane w sposób warstwowy tworzenia nieformalnych przestrzeni społecznych i dydaktycznych na różnych poziomach w oparciu o zbieżność wielu funkcji.

BUDOWA
Evelyn Grace Academy to pierwszy ukończony project architektoniczny Zaha Hadid Architects w Anglii. Zbudowany został w rejonie, w którym notowano najwyższy wskaźnik przestępstw z użyciem przemocy w Europie. Szkoła o powierzchni 10 tys m2 została otwarta 13 września 2010 roku.
Przestrzenie między budynkiem Evelyn Grace Academy a ulicami po obu Stronach zajęły place zabaw i boiska sportowe z jasnoczerwoną bieżnią o długości 100 metrów oraz budynek pomostowy w połowie bieżni.
Elewacja głównego budynku przyjęła kształt ukośnej linii wzdłuż całej długości budynku, tworząc specyficznie łamaną krzywą. Budynek wielokrotnie zakręca pomagając zaznaczyć odrębny charakter czterech szkół zjednoczonych w jednej Akademii. Wnętrze Evelyn Grace Academy ma natomiast w zasadzie prosty plan, z salami lekcyjnymi po obu stronach szerokich korytarzy. Kompleks jest więc jednocześnie w istocie prosty, a le jednocześnie skomplikowany przez nieregularną geometrię architektoniczną i sale obsługujące małe szkoły na różnych poziomach.
rchitektura Zaha Hadid komunikuje wysokie ambicje poważnej uczelni , ale jednocześnie zachowuje intymność "małych szkół" wchodzących w jej skład. Miejscami wygląda jak standardowy budynek szkolny, do którego kosmetycznie zastosowano egzotyczną geometrię. Nieoczekiwane nakładanie się przestrzeni przeciwdziała potencjalnej nudzie architektonicznej dużych budynków szkolnych.

Podobne projekty