Menu

Nasi konstruktorzy korzystają w swojej pracy z programów ROBOT Structural Analysis, które to oprogramowanie służy do analizy obciążeń strukturalnych, które weryfikuje zgodność z kodem i wykorzystuje przepływy pracy zintegrowane z BIM do wymiany danych z Revit. Może pomóc w tworzeniu bardziej odpornych, wykonalnych produktów, które są dokładne, skoordynowane i połączone z BIM. ROBOT pozwala symulować obciążenia od parcia i ssania wiatru, analizować skomplikowane kombinacje obciążeń w oparciu o lokalne wymagania dla danego kraju bądź regionu. 
Dodatkowo wspieramy się programem SJ MEPLA w ramach wykonywania obliczeń grubości szkła i jego testowania na różnorakie kombinacje obciążeń. Możemy dzięki niemu obliczyć dowolny kształt formatki i typ szkła, w tym szkło laminowane, mocowania punktowe, zaciski balustrad, a wszystko to również dla szkła izolowanego termicznie. W przypadku stosowania szkła jako zabezpieczenia przed upadkiem można wziąć pod uwagę przypadki obciążeń lub dynamicznie obliczane uderzenia. 

Firma MAS Design została założona w styczniu 2013 roku.  Jako niezależne biuro projektowe oferuje swoje usługi w szeroko rozumianym zakresie projektowania fasad. Pracownikami firmy są najlepsi specjaliści mający dostęp do najnowszych technologii oraz pracujący w najlepszym europejskim standardzie.